بایگانی برچسب ها: پرتاب فضاپیمای چانداریان

نقص فنی پرتاب فضاپیمای چانداریان 2 هند را به تعویق انداخت

پرتاب فضاپیمای چانداریان هند پرتاب فضاپیمای چانداریان 2 را به تعویق انداخته است. به گفته سازمان فضایی این کشور، تاخیر در پرتاب این فضاپیما که بزرگترین ماموریت مربوط به ماه آن ها محسوب می شود، یک ساعت قبل از پرتاب و به علت نقص فنی اتفاق افتاده است. سازمان تحقیقات فضایی هند بود که پرتاب […]

ورزشی