بایگانی برچسب ها: خوشه‌های کهکشانی با کمک هوش مصنوعی

یافتن خوشه‌های کهکشانی با کمک هوش مصنوعی

خوشه‌های کهکشان ساختارهای عظیمی‌ از صدها یا هزاران کهکشان هستند که با هم حرکت می‌کنند و برای چندین سال آنها بزرگترین ساختارهای شناخته شده در جهان بودند (تا زمان کشف ابرخوشه‌ها). اما با وجود اندازه‌‎ی عظیم آنها به دلیل فاصله زیاد آنها به سختی قابل شناسایی هستند. در حال حاضر، یک دانشجوی دکتری توانسته هوش […]

ورزشی